Cele

Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków poprzez budowę terminala kontenerowego na stacji Poznań Franowo.

Projekt budowy terminala jest pierwszym krokiem realizacji projektowanego Centrum Logistycznego na terenie stacji kolejowej Poznań-Franowo.

Budowa etapu IA polega będzie na uruchomieniu w pełni funkcjonującego terminala, dopasowanego do uwarunkowań popytowych rynku i sytuacji ekonomicznej PKP Cargo S.A. Dalsze etapy rozbudowy terminala będą realizowane przy dobrej koniunkturze dla rozwoju przewozów intermodalnych z udziałem terminala, powodując zwiększenie jego możliwości  składowych i przeładunkowych. Projekt został podzielony na etapy ze względu na zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, wynikające z analizy popytu i ilości ładunków intermodalnych spodziewanych do obsługi przez terminal

Dostęp do terminala, którego dotyczy projekt, zostanie zapewniony wszystkim  zainteresowanym podmiotom na równych, niedyskryminujących zasadach.

Wśród celów projektu wymienić można:

  • zdynamizowanie transportu towarowego w obrębie stacji w kontekście usług transportowych między krajami Unii Europejskiej oraz z zachodu na wschód,
  • skrócenie czasu obsługi na terenie terminala,
  • możliwość obsługi ponad 11 tys. TEU (jednostek odpowiadających objętości kontenera o długości 20 stóp) już w 2014 roku.

Realizacja projektu ma na celu także ochronę i poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie ilości kontenerów przewożonych przez transport drogowy.