PKP CARGO otwiera nowy terminal intermodalny

14 listopada 2013

Trwają jeszcze drobne prace wykończeniowe i porządkowe na terenie budowy, jednak obecnie najważniejszym zadaniem, zgodnie z procedurami, jest potwierdzenie przez stosowne służby nadzoru prawidłowości wykonania wszystkich przewidywanych w planach zadań. 

W dniu 12-tego listopada odbył się z udziałem przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej odbiór systemu przeciwpożarowego Terminala (instalacje hydrantowe, pompownia itp.). Jan Jakubowski, kierownik budowy przekazał przedstawicielom PSP niezbędną część dokumentacji w tym zakresie i oczekuje się, że na tej podstawie zostanie wydana ze strony PSP zgoda na uruchomienie obiektu (w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa pożarowego). Podobne procedury przewidziane są w przypadku wykonanych robót w zakresach innych poszczególnych branż. Równolegle są opracowywane założenia organizacyjne odnośnie wdrożenia zasad funkcjonowania i organizacji pracy przy przeładunku kontenerów na terenie Terminala Poznań Franowo.

Wkrótce przewidziana jest uroczystość oddania do użytku inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podsumowując zadania wynikające z projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo – Etap 1A” zarówno inwestor PKP CARGO S.A. jak i generalny wykonawca budowy SKANSKA S.A. mogą uznać za zakończone. Tym samym stworzono warunki i podwaliny pod ewentualną dalszą rozbudowę Terminala i powstania docelowo w tym miejscu nowego Centrum Logistycznego.