PKP CARGO S.A. rozbudowuje Terminal w Poznaniu Franowie

26 stycznia 2015

Rusza rozbudowa kolejnego etapu budowy terminalu intermodalnego na stacji Poznań – Franowo. Nowoczesny obiekt powstał przy współfinansowaniu Unii Europejskiej pod koniec 2013 roku, a już rynek zweryfikował konieczność jego rozbudowy, dlatego PKP Cargo również przy wsparciu UE rozbuduje terminal już w 2015 roku. Inwestycja PKP CARGO, największego krajowego kolejowego przewoźnika towarowego, zaplanowana na 2015 r to kolejny etap budowy Centrum Logistycznego w Poznaniu.

Terminal jest przystosowany do obsługi ładunków kontenerowych przewożonych transportem kombinowanym, m.in. kolejowym i drogowym. W pierwszym roku (2014r.) prowadzonej działalności terminal realizuje stałe połączenia (pociągi operatorskie) z portami w Gdańsku i Gdyni. Praca przeładunkowa prowadzona jest na poziomie ok. 800 TEU (jednostek pojemności równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), tygodniowo. Docelowo planowana ilość prac przeładunkowych ulegnie podwojeniu. Nie mniej jednak z uwagi na duże zainteresowanie klientów przewozami intermodalnymi i unikalne położenie, Spółka PKP CARGO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dalszej rozbudowy terminala. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Natomiast roboty budowlane dotyczące rozbudowy terminala zostaną przeprowadzone w 2015 roku.

Aktualnie w ramach zrealizowanego projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo - Etap 1A” terminal dysponuje nowoczesną infrastrukturą: frontem przeładunkowym w postaci dwóch torów o długości 600 m każdy, przy łącznej długości 1570 mb powstałego układu torowego, placem manewrowo-składowym o powierzchni 21,1 tys. metrów kwadratowych, służący do składowania kontenerów. Zbudowane zostały również m.in.: droga dojazdowa, infrastruktura energetyczna, telekomunikacyjna, wodnokanalizacyjna oraz stanowisko do tankowania samojezdnych urządzeń przeładunkowych. Terminal w Poznaniu został wyposażony w dwa nowe urządzenia przeładunkowe typu KALMAR z możliwością prowadzenia przeładunku kontenerów z drugiego toru rozładunkowego. W celu usprawnienia dojazdu do terminala od strony miasta Spółka PKP CARGO wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu dodatkowo wykonała nowe skrzyżowanie typu Rondo oraz łącznik będący przedłużeniem ul. Ostrowskiej wraz z przebudową ul. Bodawskiej. Przedsięwzięcie to w pełni zabezpiecza ruch pojazdów ciężarowych od strony miasta obsługujących terminal intermodalny.

Mając na uwadze dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych, jak również duże zainteresowanie klientów współpracą na terenie nowego terminala, Spółka PKP CARGO przeprowadzi działania inwestycyjne w zakresie dalszej rozbudowy powstałej infrastruktury. Przeładunek na terenie terminala Poznań Franowo znacznie skraca okres  przeładunku w stosunku do innych konkurencyjnych terminali działających w pobliżu Poznania z uwagi na swoją unikalną lokalizację.

Rozbudowa terminala w Poznaniu Franowie będzie polegała przede wszystkim na budowie nowego placu manewrowo-składowego o pow. 8,4 tys. metrów kwadratowych zwiększając tym samym obecnie występującą powierzchnię składowania jednostek intermodalnych z 1 280 TEU do 1 760 TEU. W celu poprawienia funkcjonalności terminala zostanie dodatkowo przeprowadzona modernizacja i przebudowa układu drogowego dróg dojazdowych o pow. ok. 6,5 tys. metrów kwadratowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Drugi Etap inwestycji, podobnie jak pierwszy będzie współfinansowany ze środków UE i będzie wynosił 50% z kwoty 5,8 mln. zł. Umowa obejmująca współfinansowanie dodatkowych prace została podpisana z CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych -  instytucją pośredniczącą) pod koniec października 2014 r.

Powyższe działania inwestycyjne Spółki PKP CARGO mają na celu dostosowania infrastruktury logistycznej do wymagań rynku oraz przedstawienia lepszej i konkurencyjnej oferty dla przyszłych klientów wykorzystujących przewozy intermodalne.