O projekcie

Zakres projektu

W ramach projektu „Budowa i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań-Franowo - Etap 1A” powstaną: plac składowy o powierzchni około 20 tys. m 2 , układ torowy o łącznej długości 1570 m.b. z  dwoma torami za- i wyładunkowymi. Zbudowane zostaną również m.in.: droga dojazdowa, infrastruktura energetyczna,...

Cele

Celem projektu jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków poprzez budowę terminala kontenerowego na stacji Poznań Franowo. Projekt budowy terminala jest pierwszym krokiem realizacji projektowanego Centrum Logistycznego na terenie stacji kolejowej Poznań-Franowo. Budowa etapu IA polega będzie na uruchomieniu w pełni...

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu: VII - Transport przyjazny środowisku, Działania: 7.4 - Rozwój transportu intermodalnego.   Wartość całkowita projektu: 25 912 282,56 PLN Wartość dofinansowania z Unii...